Polski Złoty

Waluta PLN

Aktualny średni kurs waluty i ciekawostki o walucie PLN

X-Calculator

Wymień teraz po najlepszym kursie

Zyskaj nawet do 8% na wymianie walut. Szybko, bezpiecznie i taniej niż w przypadku kursów bankowych.

Ciekawostki o walucie

Polski Złoty


Jak szybko niszczą się polskie banknoty?

Czas przydatności banknotów  zależy od nominału. Banknot 200 zł wytrzymuje najdłużej ok. 12 lat, natomiast 100 zł niszczy się w ciągu około 5 lat. Najsłabszymi banknotami okazują się  nominały 10 i 20 zł a ich trwałość to około 1,5 roku. Warto również wspomnieć, że zużyte lub zniszczone banknoty można wymienić na nowe w każdym banku na terenie kraju. Warunkiem koniecznym do możliwości wymiany banknotu na nowy jest minimum 45% powierzchni banknotu w jednym kawałku tak, aby można było łatwo rozpoznać nominał. Jeżeli jednak banknot jest zniszczony w ponad 75%, również można go wymienić lecz tylko za połowę wartości nominalnej.


Historia nazwy Polskiej waluty

W kwietniu 1924 roku wydano rozporządzenie o zmianie polskiego ustroju pieniężnego. Marka Polska, została wtedy zastąpiona nową walutą, która potrzebowała nowej nazwy. Aktualnie Polacy nie wyobrażają sobie aby rodzima waluta mogła nosić inną nazwę lecz podczas poszukiwania nowej nazwy polskiej waluty rozpatrywane były różne możliwości. Piast, Lech, Kościuszko a także Pol, a to tylko kilka spośród nazw, które zaproponowano jako imię Polskiej waluty. 

Po dwóch tygodniach od wydanego przez ówczesnego polskiego prezydenta rozporządzenia o zmianie ustroju pieniężnego, powołano do działania Bank Polski SA. Kapitał zakładowy tej spółki był warty wtedy milion 100-złotowych akcji które zostały wykupione w 35% przez przemysł, 23% przez pracowników państwowych i przedstawiciele wolnych zawodów.  O dziwo  naprawdę niewiele bo tylko 12% akcji nabyły banki. Wartość nowej jednostki monetarnej, zastępującej Markę Polską, była równa wartości szwajcarskiego franka. Przeliczając tę wartość na czyste złoto, było to 9/31 gram kruszcu.


Denominacja

W roku 1989, w trakcie zmian politycznych kończącej erę socjalizmu w Polsce, nastąpiła kolejna w dziejach Polski hiperinflacja. Polska zmagała się w tym czasie z ogromnym deficytem budżetowym oraz ogromnym zadłużeniem naszego kraju za granicą. Sytuacja ta wymusiła drastyczne zmiany w gospodarce, które były konieczne – nastąpiło przejście z gospodarki planowanej (czyli zarządzanej centralnie przez biuro polityczne Komitetu Centralnego) do gospodarki kapitalistycznej. Bardzo duży udział w poprawieniu sytuacji finansowej kraju miał znany ekonomista,  prof. Leszek Balcerowicz. Jego jakże ważny w historii „plan Balcerowicza” zakładał zasadnicze reformy, które doprowadziły do zahamowania inflacji i wyraźnie się ustabilizowały politykę monetarną kraju.

Kolejnym krokiem do uzyskania płynności finansowej w Polsce była denominacja. Przed nią  każdy Polak był milionerem. Wystarczy spojrzeć tylko na to, że zgodnie z ówczesnym kursem wymiany Polskiej waluty 1 Złotówkę wymieniano wówczas za aż 10000 starych Złotych. Denominacja była bardzo poważnym przedsięwzięciem, ale pomimo to przebiegła bardzo płynnie.

cookies

Ta strona korzysta z plików cookie