Polityka Prywatności

Zaktualizowano 26.06.2023

W niniejszych zasadach ochrony prywatności przedstawiono sposoby zbierania, używania i przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Payholding International sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Łaciarska 4b, 50-104 Wrocław, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000819286, NIP: 8992873390 (zwaną dalej: Payholding International).
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@payholding.com
  3. Gromadzone Dane: a) w przypadku osoby fizycznej: imię, nazwisko, adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu), PESEL (w przypadku klienta zagranicznego data urodzenia w formacie DD.MM.RRR), numer telefonu komórkowego wraz z prefiks – tzn. numer danego kraju); b) w przypadku osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: firma (nazwa) i forma organizacyjna prowadzenia działalności gospodarczej, adres siedziby, NIP i REGON, dane reprezentanta takie jak imię, nazwisko, nr telefonu komórkowego, adres zamieszkania oraz PESEL.
  4. W uzasadnionych prawem przypadkach prosimy o serię i numer dokumentu tożsamości.
  5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia przez Państwa z Payholding International umowy o świadczenie usług oferowanych przez Payholding International i wykonania zawartej przez Państwa z Payholding International umowy o świadczenie usług oferowanych przez Payholding International, a także wykonania ciążących na Payholding International obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, a gromadzone w związku z realizowanymi transakcjami. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
  7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
  1. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Polityka cookies

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu podczas korzystania z naszego serwisu.

Pliki cookies zawierają nazwę domeny systemu informatycznego, z którego pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu klienta oraz unikalną nazwę.
W plikach cookies przechowuje się informacje często niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej.

Strona internetowa wydawcy umieszcza plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Dlaczego korzystamy z plików cookies?

Nasz serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików:

  1. Pliki stałe
  2. Pliki sesyjne

Pliki sesyjne – to pliki tymczasowe, które przechowywane w Państwa urządzeniu do czasu wylogowania się z naszej strony lub zamknięcia przeglądarki.

Pliki stałe – przechowywane są w Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania

wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;

funkcjonalne – umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;

statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.
Inne technologie

Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii Local Storage (LS), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości.

LS to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera.

Dane w LS są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.

Podkreślamy, używamy tej technologii wyłącznie dla wygody i w celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie. Używamy technologii LS np. w celu zapamiętania ustawień, zachowania konfiguracji lub preferencji. Technologia LS jest używana przez komunikator LiveChat w celu poprawnego działania komunikatora.

Jak zarządzać plikami cookies?

W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies, należy skonfigurować ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony internetowej. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub kontaktując się z jego dostawcą.

Prosimy pamiętać, że zablokowanie plików cookies z naszego serwisu może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności naszego serwisu.

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji:
tel:+488850505055 lub info@xkantor.com 

Z wyrazami szacunku,
zespół Payholding International.

 

cookies

Ta strona korzysta z plików cookie