Przegląd rynków 22.06.2023. Komentarz walutowy

XKANTOR Expert
22.06.2023 17:00
3 min reading

Następny wpis

Tryb wakacyjny w Xkantor.com

Czwartkowe notowania walut potwierdzają, że złoty utrzymuje siłę względem najważniejszych walut. Sprzyjają temu chociażby wczorajsze informacje mówiące nie tylko o wzroście wynagrodzeń, ale również zatrudnienia w gospodarce.

Wzrost płac i zatrudnienia w polskiej gospodarce

Na dzisiejsze notowania złotego z pewnością wpłynęły wczorajsze dane potwierdzające dalszy wzrost płac oraz zatrudnienia w polskiej gospodarce. Przeciętne płace rosną bowiem obecnie o 12,2%, co nadal jest wynikiem poniżej inflacji. Pozytywną informacją są jednak dane o rosnącym zatrudnieniu, które nawet mimo znajdowaniu się na wysokich poziomach nadal rośnie o około 0,4% w skali roku. W efekcie można liczyć na dalszy wzrost presji płacowej, która jest efektem malejącej podaży pracowników na rynku.

Złoty utrzymuje siłę

Pozytywne dane płynące z gospodarki sprawiają, że złoty cały czas utrzymuje swoją siłę. Za 1 euro należy bowiem dziś zapłacić 4,43 zł, a kurs ten stanowi wyrównanie tegorocznych dołków. Słabnie również dolar, który jest obecnie notowany na poziomie poniżej 4,05 złotego, czyli najniżej od kilkunastu miesięcy. W efekcie coraz bardziej prawdopodobne jest spełnienie prognoz ekspertów mówiących o tym, że pod koniec roku dolar spadnie poniżej granicy 4 złotych. Potwierdza to również jego osłabienie się wobec euro. Para EUR/USD notowana jest bowiem obecnie na poziomie 1,10.

Podwyżka stóp procentowych w Szwajcarii

Złoty umacnia się nie tylko wobec dolara i euro, ale również franka szwajcarskiego, który wyceniany jest obecnie na poziomie 4,51. Dzieje się tak pomimo podniesienia stóp procentowych przez szwajcarski bank centralny. Wzrosły one bowiem z poziomu 1,5% do 1,75%. Podwyżka stóp procentowych w Szwajcarii nastąpiła mimo wyhamowania inflacji w tym kraju, która obecnie wynosi 2,2% i zbliża się do celu banku centralnego. Szwajcarzy nie zamierzają jednak zbyt wcześnie ogłaszać sukcesu w walce z inflacją, czego potwierdzeniem jest nie tylko obecna podwyżka stóp procentowych, ale również zapowiedź kolejnej, która miałaby nastąpić jesienią.

Stopy procentowe na świecie

W dniu dzisiejszym decyzję o wysokości stóp procentowych opublikowali nie tylko Szwajcarzy, ale również Czesi, którzy utrzymali je na dotychczasowym poziomie, czyli 7%. Na duże podwyżki zdecydowano się natomiast w Norwegii, ponieważ stopy procentowe podniesiono tam aż o 50 punktów bazowych, przy prognozowanych 25 punktach. Potwierdza to fakt, że walka z inflacją w wielu krajach nie dobiegła jeszcze końca, a banki centralne rozumiejąc powagę sytuacji utrzymują restrykcyjną politykę monetarną bądź jeszcze bardziej ją zacieśniają.

Notowania złotego są obecnie stabilne, a nasza waluta zyskuje wobec najważniejszych światowych walut. Jest to efektem spadającej inflacji oraz ustabilizowania się stóp procentowych, które w wielu państwach nadal są podnoszone. W dni dzisiejszym decyzje w tym zakresie zostaną ogłoszone jeszcze w Anglii i Turcji. Szczególnie w tym drugim kraju można spodziewać się wysokich podwyżek, które powinny odzwierciedlać trudną sytuację gospodarczą.


Przedstawione raporty, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu xkantor.com. Poglądy te nie są rekomendacją ani doradztwem. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.


Selected for you

Rynek krajowy. Komentarz walutowy.

W świetle ostatnich danych o PKB (0,2% wzrostu w 2023) polska gospodarka okazała się mniej dynamiczna niż prognozowano. Można odnotować niski wzrost konsumpcji prywatnej.

XKANTOR Expert
11.03.2024 08:50

Fintech jako wsparcie biznesu

Polska to kraj, który śmiało można określić jednym z liderów innowacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest to możliwe dzięki prężnie rozwijającej się branży fintech, która liczy obecnie kilkaset podmiotów stanowiących wsparcie dla biznesu.

XKANTOR Expert
18.07.2023 09:05

Tryb wakacyjny w Xkantor.com

Informujemy, że w związku z okresem wakacyjnym wprowadzamy tymczasową zmianę godzin pracy naszego biura. Pragniemy dostosować się do potrzeb naszych Klientów i Pracowników, aby zapewnić jak najlepszą obsługę.

XKANTOR Expert
03.07.2023 12:23
cookies

Ta strona korzysta z plików cookie