Pomoc

Najczęściej Zadawane Pytania

Po zalogowaniu się do konta XKantor.com z menu głównego wybierają Państwo zakładkę „Wpłać środki”, gdzie należy wskazać walutę, którą chcą Państwo zasilić konto oraz bank, z którego zostanie wykonany przelew środków. Po wskazaniu potrzebnych informacji zostanie wyświetlony dedykowany numer rachunku, na który należy wykonać przelew środków.

Ważne: Prawidłowy tytuł przelewu, pozwala na szybką, automatyczną identyfikację środków użytkownika.

Wpłaty jak również wypłaty najszybciej realizowane są w ramach banków zintegrowanych z platformą XKantor.com. Przelewy na rachunki w obrębie wyżej wymienionych banków trwają około 30 minut.

Dla Klientów platformy przygotowaliśmy wyjątkowo praktyczną ofertę: ekspresowe wypłaty waluty EUR w systemie Target Ekspres, który ma ogólnoświatowy zasięg (do wszystkich banków w Polsce i za granicą). W systemie Target Ekspres przelew EUR z XKantor.com na dowolny rachunek trwa zaledwie do kilkudziesięciu minut.

Informacje odnośnie kosztów przelewów ekspresowych znajdziecie Państwo w  Tabela Opłat i Prowizji.

Tak, jak najbardziej możecie Państwo dokonać zasilenia portfela z zagranicznego rachunku. W celu zrealizowania wpłaty do XKantor.com z zagranicznego banku lub z banku, który nie jest zintegrowany z platformą, należy wybrać w panelu opcję „Inny bank”. Następnie wyświetlone zostaną dane rachunku dedykowanego do wpłat z banków zagranicznych oraz z banków na terenie Polski, który nie są zintegrowane z XKantor.com.

Prosimy pamiętać również o wpisaniu swojego indywidualnego tytułu przelewu zaczynającego się od XK w rubryce „tytuł przelewu” w Waszym banku. Jest to warunkiem sprawnego i poprawnego zaksięgowania wpłaty na koncie w XKantor.com.

Jeśli podczas dokonywania wpłaty środków do serwisu nie wpisali Państwo indywidualnego tytułu przelewu XK… środki zostaną zaksięgowane na koncie technicznym serwisu. W celu ich rozksięgowania (przypisania) do Państwa konta w serwisie potrzebne jest potwierdzenie wykonanego przelewu w formacie PDF wysłane na adres info@xkantor.com. Wiadomość proszę wysłać z adresu mail stanowiącego Państwa login do platformy.

Jeśli przez przypadek dokonali Państwo wpłaty waluty na rachunek bankowy dotyczący innej waluty, środki zostaną przewalutowane przez bank, do którego zostały wysłane. Serwis nie ma wpływu na operacje przewalutowania, wykonaną w ramach banku odbiorcy przelewu.

O zaksięgowaniu środków zostaną Państwo poinformowani drogą mailową i wiadomością SMS.

Ważne: Aby środki zostały prawidłowo zaksięgowane należy podczas dokonywania przelewu środków do serwisu wpisać indywidualny tytułu przelewu XK…

Państwa środki będą widoczne po zalogowaniu się do serwisu w zakładce „Portfele walutowe” w saldzie portfela waluty, która została wpłacona jako „Środki dostępne”.

Środki dostępne – środki dostępne w Państwa portfelu, które można przewalutować bądź wypłacić z serwisu.

Środki zlecone – środki zlecone do wymiany, czekające na realizację.

cookies

Ta strona korzysta z plików cookie